Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΠΑΙΔΕΙΑ


Ιδεολογική τοποθέτηση

Η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη. Το κράτος οφείλει να την παρέχει οργανωμένα και υπεύθυνα, μέσα στις εκάστοτε διαμορφούμενες δημοσιονομικές συνθήκες, με γνώμονα:
α. Την διατήρηση του Ελληνo-Χριστιανικού πολιτισμού και παραδόσεων. β. Τον σεβασμό προς την ελληνική πνευματική και ιστορική κληρονομιά.
Η παιδεία οφείλει να παρέχεται διαχρονικά από την οικογένεια, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, τα κέντρα εκπαίδευσης διαμορφώνοντας χαρακτήρες και μορφώνοντας ή επιμορφώνοντας άτομα όλων των ηλικιών στις επιστήμες και τις τέχνες.
Εξάλειψη του φαινομένου της παραπαιδείας με εφαρμογή προγραμμάτων ολοήμερης επιπρόσθετης εκπαίδευσης στα σχολεία.

Βασικές αρχές

Θα παραμείνουμε σταθερά προσηλωμένοι στη διατύπωση και στην ουσία του άρθρου 16 παρ. 2 του Συντάγματος. «H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.»
Η εκπαίδευση αποτελεί μέρος της Ελληνικής παιδείας και προσφέρεται δωρεάν από το Ελληνικό κράτος σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο υποχρεωτικά σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της χώρας.
Επανεξέταση της διδακτέας ύλης ώστε να παρέχεται ελληνική παιδεία με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν σε όσους επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν το Υπουργείο Παιδείας και τα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ.
Μεταπτυχιακές σπουδές και συμμετοχή των φοιτητών και των αποφοίτων σε ερευνητικά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενων από το κράτος γίνεται με προγραμματισμό και έλεγχο από κεντρικό φορέα σύμφωνα με τις εθνικές και επιστημονικές ανάγκες.
Ίδρυση μη κερδοσκοπικών Ν.Π.Ι.Δ για παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αναθεώρηση του σχετικού άρθρου του Συντάγματος.
Ανάπτυξη και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών των εκπαιδευτικών για δημιουργικές εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους των σχολείων, πέραν των εργασίμων ημερών και ωρών, με στόχο την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών αλλά και των τοπικών κοινωνιών. Το Σχολείο θα αναδειχθεί σε διαρκή ανοιχτή εστία παραγωγής εθνικής, πολιτιστικής και χριστιανικής αγωγής.
Επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ελληνικής παιδείας είναι ο Έλληνας δάσκαλος και καθηγητής. Το μεγάλο αυτό και πλούσιο πνευματικό εθνικό κεφάλαιο που η κομματοκρατία και η συντεχνιακή παραπλάνηση ακύρωσε και εξέθεσε στη συνείδηση του Λαού. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θα βρουν και πάλι τη θέση τους στην ελληνική κοινωνία με το σεβασμό και την εκτίμηση που τους αξίζει. Δεν μπορεί να νοηθεί ελληνική παιδεία χωρίς ενθουσιώδεις και πατριώτες εκπαιδευτικούς οι οποίοι τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης. Ο μαθητής είναι το αντικείμενο της παιδείας ενώ υποκείμενο είναι ο εκπαιδευτικός χωρίς τον οποίο κάθε προσπάθεια και ελπίδα είναι καταδικασμένη. Το λειτούργημα του εκπαιδευτικού δεν είναι επαγγελματική αποκατάσταση αλλά προσφορά προς το Λαό και το Έθνος.

Προτάσεις

Καθιέρωση κώδικα εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με υποχρεώσεις και δικαιώματα. Θεσμοθέτηση διαδικασιών αξιολόγησης διδασκόντων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Δωρεάν παροχή βιβλίων και επιστροφή αυτών στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου.
Δευτεροβάθμια προαιρετική δωρεάν εκπαίδευση ενιαίου ή τεχνικού ή ειδικού Λυκείου, (ναυτικών, γεωργικών κλπ Λυκείων) σε επιλεγμένες περιοχές της Πατρίδας μας.
Δωρεάν εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε τεχνικά κέντρα ειδικευμένης εκπαίδευσης σε όλους τους Έλληνες ανεξαρτήτως ηλικίας για κάλυψη αναγκών της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας και ειδική μέριμνα για τους ΑΜΕΑ.
Απαγόρευση κάθε δραστηριότητας παρεμπόδισης εκτέλεσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εντός των δημοσίων κτιρίων, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Προαιρετική ολοήμερη απασχόληση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για παροχή επιπρόσθετης εκπαίδευσης σε μαθητές, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του δημοσίου και με ίδια ελάχιστη οικονομική συνεισφορά των γονέων.
Όριο αλλοδαπών μαθητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά τμήμα σχολικής τάξης.
Επανεξέταση του ρόλου των μαθητικών συμβουλίων.
Οργάνωση αυτοδιοικούμενων και αυτοσυντήρητων φοιτητικών εστιών σε όλα τα ΑΕΙ & ΑΤΕΙ.
Εξασφάλιση δωρεάν μεταφοράς μαθητών στα σχολεία ακριτικών περιοχών.
Απαγόρευση δραστηριότητας κομματικών οργανώσεων κάθε μορφής στους χώρους εκπαίδευσης.
Αναδιοργάνωση ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με συγχώνευση – κατάργηση σχολών που δημιουργήθηκαν για λόγους τοπικής ψηφοθηρίας και δεν παράγουν εκπαιδευτικό έργο.
Καθιέρωση ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος «εξ αποστάσεως» πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου για την διατήρηση των σχέσεων του οικουμενικού ελληνισμού με την πατρίδα και την ελληνική παιδεία.
Ίδρυση Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας διεθνούς κύρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου