Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ


Ιδεολογική τοποθέτηση

Στο Δημοκρατικό Πολίτευμα μας η αποφασιστική συμμετοχή του κυρίαρχου Λαού, διαμέσου των αντιπροσώπων του, αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας.
Η ανόθευτη έκφραση της λαϊκής βουλήσεως είναι η εξασφάλιση της λαϊκής κυριαρχίας. Έκφραση που συστηματικά νοθεύτηκε από την εκλογική νομοθεσία της μεταπολιτευτικής περιόδου με στόχο την διαμόρφωση των πλειοψηφικών μονοκομματικών κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση της κομματοκρατίας στην Πατρίδα μας. Αίτιο της γενικευμένης παρακμής στην κοινωνία μας.
Κρίνεται αναγκαίο και επιτακτικό η ανοικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνίας να ξεκινήσει από τη θεμελίωση της λαϊκής βουλήσεως και της λαϊκής κυριαρχίας.

Βασικές αρχές

Διατήρηση της μορφής του πολιτεύματος της Ελλάδος. «Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία».
Περιορισμός της υπερέχουσας θέσεως του Πρωθυπουργού, ως αρχηγού της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, στη λειτουργία του πολιτεύματος. Ο Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος κομματικού σχηματισμού, μετέφερε στο Κράτος την κομματική διαφθορά.
Επαναφορά αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Διατήρηση της αρχής του ισχυρού κράτους και της ενίσχυσης του ΠτΔ στο σύστημα διακυβέρνησης.
Περιορισμός των καταχρηστικών δικαιωμάτων και προνομίων των βουλευτών.
Ενίσχυση της δυνατότητας παρέμβασης των πολιτών στην λειτουργία των θεσμών.
Απόλυτος και ουσιαστικός διαχωρισμός των τριών εξουσιών, δικαστικής, νομοθετικής, εκτελεστικής.

Προτάσεις

Επαναφορά των εξουσιών του ΠτΔ με σκοπό την θεμελίωση του ρυθμιστικού ρόλου στην ομαλή λειτουργία του Πολιτεύματος. Η συνταγματική αναθεώρηση του 1986 δημιούργησε συνθήκες πρωθυπουργικού κοινοβουλευτισμού και κυβερνητικού αυταρχισμού.
Διενέργεια δημοψηφισμάτων και με πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας ή και με λαϊκή πρωτοβουλία με συγκέντρωση αριθμού υπογραφών ίσου με το 1/3 του αριθμού του εκλογικού σώματος όπως καταγράφεται στους σε ισχύ εκάστοτε εκλογικούς καταλόγους.
Καθιέρωση της ισχύος της Λαϊκής Αρνησικυρίας ήτοι στην αναπομπή στη Βουλή ψηφισθέντος με απλή πλειοψηφία νόμου, με την συγκέντρωση αριθμού υπογραφών ίσου με το 1/3 του αριθμού του εκλογικού σώματος, όπως καταγράφεται στους σε ισχύ εκάστοτε εκλογικούς καταλόγους, εξαιρουμένων των νόμων δημοσιονομικού περιεχομένου.
Ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού με εκείνο του Βουλευτή.
Μέγιστη διάρκεια κοινοβουλευτικής θητείας η οκταετία.
Δύο θητείες η μέγιστη διάρκεια για τους λοιπούς αιρετούς, (περιφερειάρχες, δήμαρχοι, κλπ).
Καθορισμός των βασικών αρχών του εκλογικού συστήματος στο Σύνταγμα και όχι με νόμο.
Κατάργηση του θεσμού των Βουλευτών Επικρατείας.
Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Η πρωτοπόρος αυτή διάταξη, που εξασφάλιζε την πολιτική ελευθερία κάθε βουλευτού, μετατράπηκε σε συντεχνιακό προνόμιο. Συλλήβδην όλες οι άνομες πράξεις των βουλευτών εξαφανίσθηκαν πίσω από τη διάταξη αυτή.
Κατάργηση των βουλευτικών προνομίων και περιορισμός των ατελειών του Βουλευτή.
Κατάργηση της σύνταξης των βουλευτών και λοιπών αιρετών οργάνων (περιφερειαρχών, δημάρχων) και προσμέτρηση του χρόνου θητείας στο ταμείο ασφάλισης εκάστου.
Μείωση στο 50% της οικονομικής ενίσχυσης των πολιτικών κομμάτων από το κράτος.
Τροποποίηση των εισαγγελικών αρμοδιοτήτων της Βουλής του άρθρου 86. Η Βουλή δεν θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά των μελών της Κυβέρνησης για αξιόποινες πράξεις.
Πρόβλεψη για το "πόθεν έσχες" των πολιτικών προσώπων και για την ανάθεση του ελέγχου σε ειδική επιτροπή ανώτατων λειτουργών των Ανώτατων Δικαστηρίων της Χώρας.
Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και περιορισμός της διακριτικής ευχέρειας της Εκτελεστικής Εξουσίας ως προς την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
Παροχή ανώτατης εκπαιδεύσεως όχι μόνο σε Ν.Π.Δ.Δ. Σταθερή προσήλωση στη διατύπωση του άρθρου 16 του σκοπού της Παιδείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου