Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Ιδεολογική τοποθέτηση

Η οικονομία της χώρας καθορίζει το βιοτικό επίπεδο του λαού και αποτελεί το κυριότερο μέλημα των κυβερνήσεων αλλά και του στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος για την ανασυγκρότηση της χώρας και την έξοδο από την κρίση με ίδια μέσα και δυνάμεις.
Στην σημερινή ασφυκτική κατάσταση της εθνικής οικονομίας δεν υφίστανται εύκολες ή μαγικές λύσεις. Απαιτείται πολυμέτωπη προσπάθεια με στόχο την έξοδο της χώρας από την κρίση στα πλαίσια της ΕΕ και της ευρωζώνης.
Προτεραιότητά μας είναι:
 • Η οριστική διακοπή υπερχρέωσης των επόμενων γενεών με νέα ενυπόθηκα δάνεια και έναρξη διαδικασιών καταγγελίας των μνημονίων και αντιστοίχων συμβάσεων.
 • Ο έλεγχος για σαφή καθορισμό του πραγματικού χρέους, προσδιορισμό και διαγραφή του επονείδιστου εξωτερικού.
 • Η οριστική και ουσιαστική ρύθμιση, η οποία θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την προοπτική της οικονομίας μας.
Αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλους τους Έλληνες.

Βασικές αρχές - στόχοι

Διεκδίκηση των οφειλομένων από ξένες χώρες.
Η ανάπτυξη της οικονομίας οφείλει να βασίζεται σε στρατηγικό σχέδιο που θα εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την σταδιακή αύξηση του εθνικού προϊόντος και την αντίστοιχη μείωση του ελλείμματος με ταυτόχρονη ομαλή αποπληρωμή των τελικά πληρωτέων δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και πλήρη αξιοποίηση του εθνικού πλούτου.
Προέχει η στήριξη της νέας γενιάς και η παραμονή στη χώρα των νέων επιστημόνων που μεταναστεύουν.
Ανάπτυξη – Αύξηση του ΑΕΠ:
 • παραγωγικές επενδύσεις στο πλαίσιο εθνικού σχεδίου ανάπτυξης.
 • πολιτική και φορολογική σταθερότητα.
 • Υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής.
Μείωση των δαπανών του κράτους:
 • κατάρτιση νέων οργανογραμμάτων με την λογική του ελάχιστου και ορθά κατανεμημένου προσωπικού.
 • Δίκαιο ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο για τον δημόσιο τομέα, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ.
 • Καταπολέμηση – εξάλειψη της γραφειοκρατίας με μηχανοργάνωση των υπηρεσιών του κράτους με έναν κεντρικό σχεδιασμό, κατάργηση όλων των μη παραγωγικών οργανισμών και συγχώνευση συναφών υπηρεσιών,
 • Συνεχή αξιολόγηση των κρατικών υπάλληλων και συνεχής επιμόρφωση αυτών.
 • Δραστική μείωση του διοικητικού κόστους με μείωση των μελών των διοικητικών συμβουλίων, των ειδικών συμβούλων, ενοικίων κλπ.
 • Κατάργηση όλων των καταχρηστικών συντεχνιακών προνομίων.
 • Κατάρτιση των προϋπολογισμών λειτουργικών εξόδων των δημοσίων υπηρεσιών από μηδενική βάση.
 • Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων ανά τρίμηνο και καθιέρωση - ρεαλιστική άσκηση της ποινικής ευθύνης των διοικήσεων.
 • Κεντρικός Έλεγχος των Προμηθειών του Δημόσιου. Καθορισμός αυστηρών κριτηρίων στην χρηματοδότηση των ΜΚΟ με στόχο την ελαχιστοποίηση τους.
 • Επανέλεγχος της χρηματοδότησης που καταβάλλεται σε διεθνείς οργανισμούς ή σε τρίτες χώρες.
 • Επανεξέταση του συνόλου των αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων και των συντάξεων των αλλοδαπών.
 • Αύξηση των δημοσίων εσόδων:
 • Αναδιοργάνωση φορολογικών υπηρεσιών.
 • Μόνιμος υφυπουργός προερχόμενος από την υπαλληλική ιεραρχία.
 • Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και θεσμοθέτηση διαδικασιών για ταχύτατη απονομή δικαιοσύνης αλλά και για οριστική πάταξη της διαφθοράς.
 • Εξάλειψη της επαφής ελεγχόμενου και ελέγχοντος με τη μηχανογράφηση και τη χρήση του διαδικτύου.
 • Πάταξη της φοροδιαφυγής και σταδιακή μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών για παροχή κινήτρου ειλικρινούς δήλωσης εισοδημάτων και παράλληλα θέσπιση αυστηρών ποινών για τους και μετά την μείωση των συντελεστών εκ συστήματος φοροφυγάδες και λήψη κατάλληλων μέτρων για την πάταξη φοροδιαφυγής πολυεθνικών και υπεράκτιων εταιρειών.
 • Εκλογίκευση συντελεστών ΦΠΑ και εξάλειψη της μη απόδοσης του ΦΠΑ με διαδικασίες απευθείας είσπραξη του.
Αλλαγή διαδικασίας πόθεν έσχες. Καθιέρωση αποτελεσματικού συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων. Επανεξέταση του συνόλου των φοροαπαλλαγών. Καθιέρωση ταχυτάτων διαδικασιών με μέγιστο όριο το ένα έτος επίλυσης φορολογικών διαφορών. Άμεση είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών. Φορολόγηση των κερδών του παράνομου στοιχήματος-τζόγου μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών.
Έλεγχος της κινήσεως κεφαλαίων προς το εξωτερικό για απόδοση των οφειλομένων φόρων - τόκων και δικαιολόγηση της προέλευσης των κεφαλαίων αυτών. Εξάλειψη του παραεμπορίου - μαύρης εργασίας.
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του κράτους με παροχή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των υπερκειμένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι πώληση των υποκειμένων.
Αποκρατικοποιήσεις χωρίς να απολεσθεί ο έλεγχος στρατηγικών τομέων της οικονομίας.
Πάγωμα και κατασχέσεις μη δηλωμένων καταθέσεων στο εξωτερικό πολιτικών και ανωτάτων δημοσίων υπαλλήλων.

Προτάσεις

Ακύρωση των μνημονίων και των αντιστοίχων συμβάσεων.
Επανέλεγχος του δημοσίου χρέους της χώρας για καθορισμό του επαχθούς χρέους και έναρξη νομικών διαδικασιών για τη διαγραφή του.
Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το γεγονός ότι το 90% του εξωτερικού χρέους υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, προκειμένου να καταστεί διαχειρίσιμο.
Ανυποχώρητη διεκδίκηση εξόφλησης του αναγκαστικού κατοχικού δανείου από τη Γερμανία και των πολεμικών αποζημιώσεων στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου.
Κατάρτιση μακροπρόθεσμου εθνικού σχεδίου ανάπτυξης για συντονισμό έργων και δράσεων.
Δημιουργία κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας και κεφαλαιοποίησή της με τιτλοποίηση κρατικής περιουσίας.
Εξεύρεση κεφαλαίων από την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία θα αντλεί κεφάλαια απ' ευθείας από την ΕΚΤ με χαμηλό επιτόκιο και θα διοχετεύει ρευστότητα στην αγορά με μοναδικό στόχο νέες αναπτυξιακές επενδύσεις.
Απορρόφηση του συνόλου των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Άμεση προώθηση των δημοσίων επενδύσεων που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (κυρίως έργα περιφερειακής ανάπτυξης).
Προώθηση των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων.
Συμψηφισμός οφειλών από και προς το Δημόσιο.
Ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα. Κίνητρα για επιστροφή στις καλλιέργειες. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών για να επιλεγούν προϊόντα στα οποία η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (υψηλή ποιότητα σε συμφέρουσες τιμές). Τυποποίηση και προώθηση στη διεθνή αγορά γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων έτοιμων για κατανάλωση (προϊόντα μάρκας).
Εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας που παραμένει ανεκμετάλλευτος.
Προώθηση των ανανεώσιμων και λοιπών πηγών παραγωγής ενέργειας, με ταυτόχρονη μείωση των καταβαλλομένων προστίμων (μόλυνσης του περιβάλλοντος με εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων).
Άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς, με όρους ευνοϊκούς για τον καταναλωτή.
Άμεσος Καθορισμός της Ελληνικής ΑΟΖ. Έναρξη διαδικασίας έρευνας και εκμετάλλευσης των ενεργειακών κοιτασμάτων που βρίσκονται εντός της Ελληνικής ΑΟΖ.
Σταδιακή μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Σταδιακή μείωση φόρου στα καύσιμα.
Μέτρα για επανεκκίνηση της οικοδομικής δραστηριότητας. Κατάργηση του «πόθεν έσχες» για δύο χρόνια εξαιρουμένων των πολιτικών και των υψηλόβαθμων κρατικών υπαλλήλων. Επιδότηση επιτοκίου για αγορά πρώτης κατοικίας αυξανόμενης σε περίπτωση κατασκευής «πράσινων» κτιρίων με μικρή ενεργειακή κατανάλωση. Εξορθολογισμός των τιμών Ε.Κ.Κ.Ο.
Υποστήριξη των ναυπηγικών μονάδων της χώρας.
Βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών συγκοινωνιών – επικοινωνιών της Περιφέρειας.
Ανάπτυξη του τουρισμού με βάση μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, επανιδρύοντας το υπουργείο τουρισμού ως επιτελικού οργάνου προώθησης του τουρισμού.
Επανίδρυση τουριστικής αστυνομίας με πλήρη τοπικό έλεγχο της τουριστικής διαθεσιμότητας της χώρας.
Εντατική προβολή της εικόνας των τουριστικών περιοχών τη χώρας, με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και την προσέλκυση τουριστών με υψηλά εισοδήματα.
Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παρεχομένων τραπεζικών υπηρεσιών. Άμεση εξυγίανση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος και συμμετοχή των Τραπεζών στην διοχέτευση ρευστού στην αγορά από τις ενισχύσεις ρευστότητας.
Εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου για την ταχεία και οικονομική διακίνηση των αγαθών και ολοκλήρωση των οδικών αξόνων που είναι υπό κατασκευή.
Προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών.
Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων – ΕΟΜΜΕΧ.
Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου με έμφαση στις εξαγωγές.
Μείωση των εργοδοτικών εισφορών και σύνδεση τους μέσω των on-line φορολογικών συνδέσεων στην δυνατότητα έκδοσης φορολογικών στοιχείων.
Κίνητρα (δημιουργία Βιοτεχνικών πάρκων, μείωση εργοδοτικών εισφορών για τρία έτη και της φορολογίας) για ίδρυση νέων βιομηχανικών μονάδων στην Ελληνική Επικράτεια με προϋπόθεση την πρόσληψη Ελλήνων ανέργων.
Αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με επιδότηση της εργασίας με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των επιχειρήσεων.
Επανεξέταση προνομίων συνδικαλιστικών φορέων.
Μόνιμος υφυπουργός αρμόδιος για τα δημόσια έσοδα, προερχόμενος από την υπαλληλική ιεραρχία.
Έλεγχος της κινήσεως κεφαλαίων πολιτικών και ανωτάτων δημοσίων υπαλλήλων και συγγενών Α΄ και Β΄ βαθμού, προς το εξωτερικό για απόδοση των οφειλομένων φόρων τόκων και δικαιολόγηση της προέλευσης των κεφαλαίων αυτών.
Αποκρατικοποιήσεις με σχέδιο και χωρίς να απολεσθεί ο έλεγχος στρατηγικών τομέων της οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου