Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Ιδεολογική τοποθέτηση

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί τον μοχλό της εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής.
Η απαίτηση ολιγάριθμου και αποτελεσματικού κράτους προϋποθέτει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και αυστηρό έλεγχο σε όλη την κλίμακα της κρατικής διοίκησης.
Σήμερα η δημόσια διοίκηση στην πατρίδα μας βρίσκεται σε αποσύνθεση εξ΄ αιτίας του αφόρητου κομματισμού και της αναξιοκρατίας που επικράτησε ως βασικό μέσο λειτουργίας της. Είναι καθολική απαίτηση του Ελληνικού λαού, ο οποίος υφίσταται τα οικονομικά βάρη της λειτουργίας του Κράτους, να υιοθετηθούν οι αρχές της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας στη Δημόσια διοίκηση και η απεμπλοκή της από τον κομματισμό.

Βασικές αρχές

Το κομματικό κράτος χρησιμοποίησε τη δημόσια διοίκηση αντιπαραγωγικά και ψηφοθηρικά με κύριο μέσο τη συναλλαγή και οδήγησε το σύνολο σχεδόν του παραγωγικού δυναμικού της Χώρας προς το δημοσιοϋπαλληλισμό στερώντας πολύτιμο δυναμικό από την οικονομία ενώ χιλιάδες αξιόλογοι Έλληνες στη δημόσια διοίκηση παραμελήθηκαν αναξιοποίητοι.
Δεν «επανιδρύεται» το κράτος με πολιτικές εξαγγελίες που ουσιαστικά κρύβουν τη δειλία και την ατολμία αλλά με αληθινές πατριωτικές πρωτοβουλίες που δεν θέτουν ως πρώτιστη προτεραιότητα το κομματικό συμφέρον και το εφήμερο πολιτικό κόστος.
Το ελληνικό κράτος, στον 21ο αιώνα, εξακολουθεί να είναι γραφειοκρατικό, αναξιοκρατικό, αυταρχικό απέναντι στον πολίτη, κομματικό, σπάταλο, αναποτελεσματικό και πολυάριθμο.
Κατά συνέπεια ο κομματισμός πρέπει να εξαφανιστεί από τη δημόσια διοίκηση και να οδηγηθούμε σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο, ολιγάριθμο, αποτελεσματικό, αξιοκρατικό, φιλικό προς τον πολίτη Ελληνικό κράτος.

Προτάσεις

Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των φορέων της κρατικής μηχανής.
Ανάδειξη και πάλι της υπαλληλικής ευθύνης, του αυστηρού ελέγχου και της υπαλληλικής ιεραρχίας που απαξιώθηκε σε όλο το δημόσιο.
Νέος δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας προσαρμοσμένος προς το συμφέρον του πολίτη και τις ανάγκες του κράτους και όχι κώδικας συναλλαγής.
Διαρκής αξιολόγηση του προσωπικού. Έλεγχος και αποχώρηση των ανικάνων.
Δραστική κατάργηση – συγχώνευση του τεράστιου αριθμού των ΝΠΔΔ και Οργανισμών που αποτέλεσαν πεδίο διαφθοράς, εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων και κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος.
Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου της συνδικαλιστικής δράσεως σε όλο το δημόσιο τομέα. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών και λοιπών συνδικαλιστικών δράσεων σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ενιαίο και αξιοπρεπές μισθολόγιο σε όλο το δημόσιο τομέα.
Αναδιοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών και μετατάξεις υπαλλήλων με στόχο τη λειτουργία επιλεγμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη και κατά τις απογευματινές ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου