Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


Ιδεολογική θέση

Η Ελλάδα κατέχει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα της ναυτιλίας, όπου διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας.
Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία είναι αντικειμενικά η πρώτη δύναμη στον παγκόσμιο χάρτη και οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν δίκαια κατακτήσει έναν κυρίαρχο ρόλο σε διεθνές επίπεδο.
Είναι υποχρέωση της πολιτείας να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που δίδει η Ελληνική ναυτιλία και το σύνολο του έμψυχου και άψυχου υλικού που την συνιστά και την υπηρετεί.

Βασικές αρχές

Η χώρα μας, ως πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στην Ε.Ε. με μακρά ναυτική παράδοση οφείλει να είναι πρωταγωνιστής και ρυθμιστής της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής.
Για την επίτευξη των παραπάνω, είναι επιτακτική η επανασύσταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και η υπαγωγή σε αυτό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Δημιουργία νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου, με στόχο την ενθάρρυνση της υπαγωγής όλου του ελληνόκτητου στόλου υπό ελληνική σημαία.
Αναβάθμιση της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης.
Μέγιστη αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών της χώρας.
Ελευθερία παροχής υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές, με τήρηση όλων των Ευρωπαϊκών κανονισμών και ρυθμίσεων.

Προτάσεις

Δημιουργία διεθνούς εμβέλειας ναυτιλιακού-επιχειρηματικού Πάρκου για την προσέλκυση ναυτιλιακών κεφαλαίων.
Κίνητρα για τους εφοπλιστές, προκειμένου να μεταφέρουν στην Ελλάδα τις έδρες των Ναυτιλιακών τους εταιριών.
Επαναφορά κινήτρων προς τους έλληνες Ναυτικούς ώστε να αυξηθεί η Ελληνική συμμετοχή στην σύνθεση των πληρωμάτων και η συνεπαγόμενη αύξηση της ροής συναλλάγματος προς την χώρα.
Εξασφάλιση συνθηκών «εργασιακής ειρήνης» στους λιμένες και στις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες της Χώρας μας.
Αρμόδιο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος να ελέγχει την ασφάλεια των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.
Να πραγματοποιείται σε Ελληνόκτητα πλοία η θαλάσσια υπηρεσία των δοκίμων των σχολών Ε.Ν. εφόσον τα υπό Ελληνική σημαία δεν επαρκούν (αριθμητικά ) για την εκπαίδευσή τους.
Επανέλεγχος των αδειών σκοπιμότητας των ακτοπλοϊκών γραμμών με υποχρεωτική κάλυψη αρχικά των λεγόμενων «άγονων» γραμμών και κατόπιν χορήγηση και άλλων πλέον κερδοφόρων.
Αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των ναυτικών Σχολών και δημιουργία ναυτικών λυκείων.
Κοινή δραστηριοποίηση Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Ανάπτυξης για αποτελεσματικότερη συνεργασία των Εφοπλιστικών Εταιρειών με τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες αφενός και με τα Ναυπηγεία αφετέρου, ώστε να γίνονται οι επισκευές των πλοίων στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου