Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Επείγουσα Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ {Η διάταξη υπογράφηκε αλλά η συμφωνία αθετήθηκε. Γιατί κ. Σαχινίδη;}


  
Στην πρόσφατη Κυβερνητική 
Απόφαση που αφορούσε στον 
διακανονισμό οφειλής του ΜΤΣ 
προς το Υπουργείο Οικονομικών, 
είχε συμφωνηθεί να μην 
παρακρατηθούν τα έσοδα του 
ΜΤΣ των μηνών Ιαν-Φεβ-Μαρ 
2012.

Παραταύτα, με νέο έγγραφό του 

την 02 Απρ 2012, το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει το 
ΜΤΣ ότι αποφάσισε και ήδη παρακράτησε τα έσοδα του ΜΤΣ 
των παραπάνω αναφερθέντων μηνών. 

Η ληφθείσα αποφαση του Υπουργείου Οικονομικών ανατρέπει 

και ακυρώνει παντελώς την όλη προσπάθεια και τον 
προγραμματισμό για σταθεροποίηση του ΜΤΣ εντός του 2012, 
αφενός και αφετέρου διαφοροποιεί τα συμφωνηθέντα για 
αποδέσμευση και απόδοση των εσόδων του Ταμείου από 1-1-2012 
και ιδιαίτερα όταν αντί τριμήνου που αναγράφουν ήδη 
παρακρατούν τα έσοδα τεσσάρων μηνών, αφού η μισθοδοσία 
των εν ενεργεία Αξιωματικών του Στρατού και της Αστυνομίας 
προκαταβάλλεται και οι εξ αυτής κρατήσεις για μισθοδοσία 
Απριλίου 2012 έχουν ήδη αποδοθεί στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους από 27 Μαρτίου 2012. 

Η συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με το Φ 900/21/7146/

Σ1000/06-04-2012/ΜΤΣ εάν δεν αναιρεθεί, θα ανατρέψει τον 
προϋπολογισμό του ΜΤΣ (του στερεί έσοδα 28 εκ. €), με 
αποτέλεσμα:

α. Την μείωση περαιτέρω του Μερίσματος κατά 30% από 1η 

Ιαν 2012.

β. Την μη επιστροφή 7 εκ. € που είχε σχεδιασθεί να μεταφέρει 

το ΜΤΣ στο ΕΚΟΕΜΣ (από τα οφειλόμενά του 44 εκ. €) 
προκειμένου να συμπληρώσει το ποσό που απαιτείται για να 
δοθεί το αναμενόμενο μέρισμα 2ου τριμήνου του ΕΚΟΕΜΣ, 
εντός του 3ου δεκαημέρου του Απριλίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου