Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

συνέδριο Τάματος του Έθνους (31 Μαρ 2013)


 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
31.3.2013 ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ
 
4.4.2013
1. Ζητοῦμε συγγνώμη ἀπὸ χιλιάδες φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν μας καὶ προοπτικῶν μας, διότι δὲν ἠμπορέσαμε προηγουμένως νὰ ἐπεξεργασθῶμε καὶ νὰ ἀναρτήσωμε στὴν ἱστοσελίδα μας τὴν ὅλην ἐκδήλωσιν τοῦ Συνεδρίου μας ἀπὸ 31.3.2013 ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
 
2. Ἐπειδὴ χιλιάδες φίλοι τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀναμένουν ἐναγωνίως, τολμᾶμε νὰ ἀναρτήσωμε τὴν βιντεοσκόπησι ὁλόκληρης τῆς Ἡμερίδος. Μὲ πρώτη εὐκαιρία θὰ προσπαθήσωμε νὰ ἀναρτήσωμε καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ κάθε ὁμιλητὴ χωριστά, γιὰ νὰ δύνανται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ ἀξιοποιοῦν τὸν περιορισμένο χρόνο τους.
 
3. Διαδῶστε το, παρακαλοῦμε, σὲ ὅλους τοὺς φίλους καὶ ἐλᾶτε νὰ συσπειρωθῶμε, γιὰ νὰ δυνάμεθα, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ,  νὰ πετύχωμε τὸ ποθούμενο.
 
4. Μὲ τὸ Συνέδριό μας στὸ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ἐπετύχαμε τὸ Α΄ τοῦ Α΄. Ἔχομε πάρα πολὺ δρόμο καὶ ἀγῶνα μέχρι, ποὺ νὰ φθάσωμε στὸ Ω.
Μὴ διασπαθίζωμε τὶς δυνάμεις καὶ μὴ πατᾶμε τὴν «πεπονόφλουδα» τοῦ διαβόλου, ποὺ εἶναι τὸ «διαίρει καὶ βασίλευε».
 
5. Ἄς ἀρχίσωμε ἐπὶ τέλους ἀπὸ σήμερα νὰ διορθωνώμεθα.
 
Πρὸς τοῦτο σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους.
 
πηγή (εμπεριέχουσα το 4ωρο βίντεο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου