Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Tο τέλος για «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» που εισπράττει η ΔΕΗΑπαγόρευση χρέωσης τέλος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας από τη ΔΕΗ στην Καλαμάτα

Προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Καλαμάτας αναδεικνύει χρέωση της ΔΕΗ στους πελάτες της, με τέλος για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που έχει καταργηθεί.

Με προσωρινή διαταγή το μονομελές Πρωτοδικείο Καλαμάτας απαγορεύει στην ΔΕΗ την διακοπή ηλεκτροδότησης σε κατοικία, μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, για το λόγο ότι η καταναλωτής αρνείται να πληρώσει το τέλος για «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» προς την ΔΕΗ, που χρεώνει με τους λογαριασμούς που εκδίδει η επιχείρηση τους καταναλωτές, ενώ το τέλος έχει καταργηθεί.

Συγκεκριμένα στον επίμαχο συνολικό εκκαθαριστικό λογαριασμό της ΔΕΗ, για τον οποίο εκδόθηκε η διαταγή από το πρωτοδικείο, το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανερχόταν στις 621,42 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 149,97 αντιστοιχούσε στις «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας».

Όπως επισημαίνεται από τον Δικηγορικό σύλλογο Καλαμάτας. «προσωρινή διαταγή καθίσταται «απόφαση - οδηγός» για την περαιτέρω εφαρμογή του Νόμου και είναι βέβαιο ότι θα υποχρεώσει την ΔΕΗ στην επιστροφή των μέχρι σήμερα αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους καταναλωτές».

Υπογραμμίζεται ότι το τέλος για «υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» που εισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς και το οποίο δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με την κατανάλωση του ρεύματος έχει καταργηθεί με το άρθρο 195 του νόμου 4001, ο οποίος δημοσιεύτηκε 22 Αυγούστου του 2011, αλλά η επιχείρηση συνεχίζει παράνομα να το εισπράττει.


Ο νόμος 2773/99 αρθ. 29 έχει καταργηθεί και συνεπώς κακώς πληρώνουμε το ποσό αυτό! Επίσης κανείς δεν ξέρει πως το βγάζουν.

Τη μια φορά είναι 5 ευρώ και στον επόμενο λογαριασμό είναι 105!
Είναι τελείως παράνομο αυτό που κάνει η ΔΕΗ!

 ΝΟΜΟΣ - 2773 - 1999
Αρθρο:29
Ημ/νία:02.02.2012
Ημ/νία Ισχύος:22.12.1999
Περιγραφή όρου θησαυρού:ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Γενικά τιμολόγια και διατάξεις χρέωσης

Σχόλια
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: το παρόν άρθρο είχε ΑΡΧΙΚΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ με την περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179/22.8.2011/βλ. προγενέστερη μορφή του παρόντος) και στη συνέχεια (ξανα)καταργήθηκε, ΠΛΗΝ της παρ. 6, που αναβίωσε και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14/2.2.2012), που τροποπίησε το εδ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011.

Κείμενο Αρθρου

[1.-5. παραλείπονται ως μη ισχύουσες]*** (βλ. σχόλια)
«6. Τα τιμολόγια προμήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χαμηλή τάση μέχρι την 30.6.2013 εγκρίνονται, μετά από γνώμη της ΡΑΕ, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.

Κυριάκος Ε. Κόκκινος - Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
1. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 33-7ος ΟΡ.-10682-ΑΘΗΝΑ-ΤΗΛ. 2103300990-1-2
2. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18-3ος ΟΡ.-15351-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΤΗΛ. 2106666658
Κιν. 6973022722 - e-mail: kokkinosinterlaw@hotmail.com

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και τις σελίδες κοινωνικής μας δικτύωσης για να έχετε συνεχή νομική ενημέρωση.

My profiles:    
Contact me:  kokkinosinterlaw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου