Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - "Βόμβα" στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αν επαληθευτεί ο ισχυρισμός του προέδρου της ΠΟΣ για τις περικοπές των Συντάξεων των Αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ


     Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Στρατιωτικών (ΠΟΣ) Ταξχος ε.α. Βασίλειος 
Νικολόπουλος κατά τη διάρκεια της σύσκεψης 
των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ενώσεων - συνδέσμων 
αποστράτων, που έλαβε χώρα στην ΕΑΑΣ την 
5η Φεβρουαρίου 2013, ανέφερε μεταξύ άλλων 
ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εργασία που 
αποδεικνύει ότι το ΓΛΚ μείωσε τις συντάξεις 
των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας, δυσανάλογα με ότι 
προκύπτει από την ψήφιση του ν.4093/2012 "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016". 

Παρατίθεται παρακάτω σχετική αιτιολόγηση που αν επαληθευθεί, θα 
αποδειχθεί περίτρανα η αδικία εναντίον των αποστράτων και κάποιοι στο 
ΓΛΚ δε θα πρέπει να κοιμούνται και τόσο ήσυχοι:

Στοιχείο Νο1: Στη σελίδα 5631 του ν.4093/2012, αναγράφεται (α) Μείωση 
συντάξεων εξαιτίας περικοπών των ειδικών μισθολογίων, 100 εκατ. ευρώ 
για το 2013. (β) Μείωση συντάξεων ένστολων λόγω του νέου μισθολογίου, 
162 εκατ. ευρώ για το 2014. Επίσης στη σελίδα 5630, λόγω του νέου 
μισθολογίου των ΕνόπλωνΔυνάμεων, προβλέπουν μείωση δαπανών από 
μισθούς 88 εκατ. ευρώ.

Στοιχείο Νο2: Στην με αρ. πρωτ. 197346/0092/18 Δεκεμβρίου 2012 
επιστολή του Γενικού 

συνέχεια... (προς το ολοκληρωμένο άρθρο) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου