Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

το τάμα του Έθνους 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ 24.3.2013
(ΕΚΔΗΛΩΣΙ ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ)

ΑΓΑΛΜΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ 28.3.2013 ΩΡΑ 17.30

ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 31.3.2013 ΩΡΑ 16.00
 
26.3.2013
 
1. Ὁ δραστήριος καὶ εὐσυνείδητος δημοσιογράφος κ. Ἀλέξανδρος Στεφανόπουλος τῆς GreekAmerican News Agency ἐνθουσιάσθηκε τόσο πολὺ ἀπὸ τὴν σύντομη ὁμιλία τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὴν 24.3.2013 στὴν Παλιαὰ Βουλή, κατὰ τὴν ἐκδήλωσιν της Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως γιὰ τὴν ἐπετειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ὥστε τὴν ἀνήρτησε αὐθημερὸν στὴν ἔγκριτη ἱστοσελίδα www.greekamericannewsagency.com.
Οἱ φίλοι καὶ θαυμαστὲς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δύνανται νὰ τὴν ἰδοῦν κατωτέρω:


 (χι λλα λάθη. π σήμερα ς διορθωνώμεθα)
2. Τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  εἶναι πράγματι μία πολὺ μεγάλη ἐθνικὴ ὑπόθεσι.
Ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ δὲν κομματιάζει, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θὰ ἑνώνῃ. 

Στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωρᾶν ὅλοι, ἀριστεροὶ καὶ δεξιοί.

Τὶς πολιτικές μας πεποιθήσεις ὁ καθένας μας πρέπει νὰ τὶς ἐκδηλώνῃ μόνο τὴν ἡμέρα τῆς κάλπης.
 
3. Οὐδεὶς ἐπιτρέπεται νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὶς ἐκδηλώσεις μας. Ἔχομε καλέσει τὴν πολιτειακή, τὴν πολιτικὴ ἡγεσία καὶ ἐν γένει ὅλους τοὺς ἰθύνοντες. Ἐὰν τολμήσουν μερικοὶ ἐξ αὐτῶν νὰ προσέλθουν, παρακαλοῦνται θερμότατα οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς οὔτε νὰ ἐπιδοκιμάσουν, οὔτε νὰ ἀποδοκιμάσουν. Νὰ σεβασθοῦμε τὸν Θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν τὸ κορμί τους «κόσκινο» καὶ παρακαλοῦσαν τὸν Θεάνθρωπο Χριστὸ νὰ βοηθήσῃ νὰ ἐλευθερωθῇ ἡ Ἑλλάδα μας, πρᾶγμα, ποὺ καὶ ἐπραγματοποιήθη. 
 
4. Κατὰ τὴν συνάθροισί μας τὴν 28.3.2013 θὰ κατατεθῇ μόνο ἕνα στεφάνι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν. Ἄλλες ἡμέρες καὶ ὧρες ἄς καταθέσουν ὁποιοιδήποτε ἄλλοι ἐπιθυμοῦν, σέβονται καὶ τιμοῦν τὸν πρόγονό μας Κολοκοτρώνη καὶ λοιποὺς ἥρωές μας.
 
ΣΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ
 
 
 
ΤΑ Δ.Σ.
 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 
 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
210-3254321
 

Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου