Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!(είθε το Άγιο Φως που αναβλύζει από Τον Πανάγιο Τάφο, είθε να μας φωτίζει, οδηγεί, ρυθμίζει, κινεί σκέψεις και πράξεις στην ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ Ανάσταση....)


...μια πρόσθεση καθ' όλο το έτος πρακτικών και θεωρητικών αρετών, με την τύπωση του ζωοποιού σημείου του Σταυρού

 Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας

 «Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόνοὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενονἀλλἀφθαρσίας πηγήνἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦἐν ᾧ στερεούμεθα».

 «Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέοςκαὶ ἀντὶ μυρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῷ Δεσπότῃκαὶ
Χριστὸν ὀψόμεθαδικαιοσύνης ἥλιονπᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα».

 «Ὁ Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, ὁ μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος».

 «Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας».
     Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου