Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Α΄ Έκτακτο Συνέδριο την Κυριακή 26 Μαΐου 2013 (Ψηφοφορίες μελών)
em112α. Ψηφοφορία μελών δια φυσικής παρουσίας

Παρέχεται η δυνατότητα σε όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη να ψηφίσουν την 26η Μαΐου 2013 και σε ώρες που θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου.

Δυνατότητα εγγραφής νέων μελών και οικονομική τακτοποίηση θα παρέχεται και την ημέρα διεξαγωγής του συνεδρίου.

β. Ηλεκτρονική ψηφοφορία στο Συνέδριο

Όπως είχε αποφασισθεί από την Κεντρική Επιτροπή, στο συνέδριο ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας θα διευκολύνει τα μέλη του, τα οποία αδυνατούν να παρευρεθούν στις εργασίες του, να ψηφίσουν ηλεκτρονικά.

1. Όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αποστείλουν στοsyndesmosee@gmail.com
 μέχρι την 17 Μαΐου 2013 το παρακάτω email:

Θέμα : Επιθυμώ να ψηφίσω στο Συνέδριο Ηλεκτρονικά

Είμαι μέλος του ΣΕΕ και οικονομικά τακτοποιημένος

ΕΠΩΝΥΜΟ :
ΟΝΟΜΑ:
ΟΝ ΠΑΤΡΟΣ:
ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΑΡ ΤΑΥΤΌΤΗΤΟΣ:
AΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ(Σταθ-κιν):

2. Στη συνέχεια και το αργότερο μέχρι 21 Μαΐου 2013 θα λάβουν κωδικό πρόσβασης και οδηγίες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία θα παραμείνει ανοικτή από την 13:00 ώρα της Παρασκευής 24 Μαΐου 2013 μέχρι την 13:00 ώρα της Κυριακής 26 Μαΐου 2013.

3. Διευκρινίζεται ότι η οικονομική τακτοποίηση αφορά:

α. Στην συνδρομή των 10 € για το έτος 2013 ήδη εγγεγραμμένων μελών μας
β. Στην εγγραφή και συνδρομή για το έτος 2013 (10 € και 10 €) των νέων μελών.

και δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό του Συνδέσμου
Αριθμός Λογαριασμού 151 00 2002 010143
Τράπεζα: ALPHA BANK
ΟΝΟΜΑ : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
iban: GR47 0140 1510 1510 0200 2010 143
ή με πληρωμή κατόπιν συνεννοήσεως με τον οικονομικό διαχειριστή κ Μηνά Κουζούπη στο τηλ6908 607 312.

Γεώργιος Καρράς

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου