Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

27 Ιουλίου

Απολυτίκιο της ημέρας

27 Ιουλίου 2012

Ἦχος γ’.

Ἀθλοφόρε Ἅγιε, καὶ ἰαματικὲ Παντελεῆμον, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

παρακλητικός αγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου