Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ


Γιά τόν Θεό ἡ Ἑλλάδα εἶναι τό προζύμι τῆς ἀνθρωπότητας !

Εἶναι προορισμένη νά φέρει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο καί νά σκορπίσει παντοῦ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ.

Οἱ ἐπίγειες δυνάμεις τοῦ κακοῦ μπορεῖ νά θέλουν νά τήν διαλύσουν
ἄλλά δέν θά καταφέρουν τίποτα !

Ἡ Ἑλλάς εἶναι προορισμένη νά ἐκπληρώσει τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
Μπορεῖ νά περάσουμε θλῖψεις,νά περάσουμε διωγμούς, νά περάσουμε πεῑνες,μπορεῖ νά περάσουμε καί θάνατο ἀκόμα, ἀλλά τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ θά ἐκπληρωθεῖ μέσῳ τῆς Ἑλλάδας.


(Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ)
  
(ἀνωνύμου Γέροντος)

υπό προϋποθέσεις ΦΥΣΙΚΑ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου