Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Τουρκικὴ μυστικὴ ὑπηρεσία προωθεῖ τοὺς λαθρομετανάστες στὴν Ἑλλάδα


Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Τὴν καταπληκτικὴ ἀποκάλυψη ὅτι οἱ ἑκατοντάδας χιλιάδες λαθρομετανάστες προωθοῦνται ἀπὸ ὀργανωμένο κρατικὸ τουρκικὸ κύκλωμα στὴν Ἑλλάδα, ἀποκαλύπτει ἕνα φοβερὸ δημοσίευμα τῆς ἑβδομαδιαίας τουρκικῆς ἐπιθεώρησης, Aksyon, (τεῦχος Νo 1000, στὶς 3-9 Φεβρουαρίου 2014). Στὸ δημοσίευμα αὐτὸ ἀποκαλύπτεται ὅτι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἡ Jitem, τῆς τουρκικῆς στρατοχωροφυλακῆς, εἶναι αὐτὴ ποὺ μεταφέρει ἐπὶ καθορισμένων διαδρομῶν τοὺς λαθρομετανάστες πρὸς τὴν χώρα μας. Μάλιστα, ὅπως ἀποκαλύπτεται στὸ ἴδιο ἄρθρο, ἀκόμα καὶ ἡ τουρκικὴ ἀκτοφυλακὴ δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα νὰ ἐπέμβει σὲ αὐτὲς τὶς ἐπιχειρήσεις μεταφορᾶς λαθρομεταναστῶν τῆς Jitem.

Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέτει ἡ ἀποκαλυπτικὴ αὐτὴ ἔρευνα τῆς τουρκικῆς ἐπιθεώρησης, κάθε χρόνο περίπου 150.000 λαθρομετανάστες ἀπὸ πολλὲς μουσουλμανικὲς χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τῆς βορείου Ἀφρικῆς, συγκεντρώνονται στὴν Τουρκία καὶ ἐκεῖ ἀφοῦ τοὺς ἀναλαμβάνει ἡ Jitem προωθοῦνται βάσει συγκεκριμένων καὶ ἐλεγχόμενων ὁδικῶν διαδρόμων πρὸς τὶς τουρκικὲς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου καὶ πρὸς τὸν Ἔβρο, μὲ τελικὸ προορισμὸ τὴν Ἑλλάδα φυσικὰ μὲ τὸ...
ἀζημίωτο γιὰ τοὺς Τούρκους. Τὸ ὀργανωμένο αὐτὸ κύκλωμα ἄρχισε νὰ λειτουργεῖ ἤδη ἀπὸ τὸ 1993, ὅταν τὰ πρῶτα κύματα τῶν λαθρομεταναστῶν ἄρχισαν νὰ φτάνουν κατὰ κύματα στὴν Τουρκία. Μετὰ τὸ 2001 τὰ κύματα αὐτὰ ἔγιναν κυριολεκτικὰ «χείμαρρος», ποὺ ἀφοῦ διοχετεύονταν στὸ «κανάλι» τῆς τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας ὁδηγοῦνται μὲ ὀργανωμένα γκροὺπ στὰ δυτικὰ γιὰ νὰ περάσουν στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ καὶ στὴν Θράκη μὲ κάθε μέσο.


Ἕνα σημαντικὸ στρατηγεῖο τῆς Jitem ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη ὅσων φτάνουν στὰ τουρκικὰ παράλια του Αἰγαίου γιὰ νὰ περάσουν παράνομα στὴν Ἑλλάδα, ἔχει δημιουργηθεῖ στὴ πόλη τοῦ Αἰδινίου, ποὺ βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ἀνατολικά της Σμύρνης. Ἐκεῖ καταστρώνονται τὰ τελικὰ σχέδια γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες καὶ τὰ μέσα ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ ἔρθουν στὴν χώρα μᾶς σύμφωνα μὲ τὶς ἀποκαλύψεις τῆς Aksyon. Τὴν ὕπαρξη αὐτοῦ του στρατηγείου διακομιδῆς λαθρομεταναστῶν, καθὼς καὶ τοῦ ἄλλου μεγάλου στρατηγείου προώθησης λαθρομεταναστῶν ποὺ βρίσκεται στὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν ἔκανε στὴν τουρκικὴ ἐπιθεώρηση ἕνας πρώην ὑψηλόβαθμος ἀξιωματικός της Jitem, ὁ ὁποῖος φυσικὰ δὲν ἀποκαλύπτει τὸ πλῆρες ὄνομα τοῦ ἀλλὰ ἐμφανίζετε μὲ τὰ ἀρχικά, Ε.Α. Ὁ ἀξιωματικὸς αὐτὸς διατέλεσε ὑπεύθυνός του ἀρχηγείου τοῦ Αἰδινίου καὶ σήμερα δὲν ζεῖ στὴν Τουρκία. Στὰ στρατηγεῖα αὐτὰ ὑπάρχει καὶ μία μικρὴ βιομηχανία παραγωγῆς πλαστὼν χαρτιῶν μὲ τὰ ὁποία συχνὰ προμηθεύονται οἱ λαθρομετανάστες, φυσικὰ μὲ ἀντίτιμο, γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν στὴ συνέχεια ὅταν περάσουν τὰ ἐμπόδια καὶ ἔρθουν στὴν χώρα μας ποὺ χαρακτηρίζεται οὔτε λίγο οὔτε πολύ, σάν… ξέφραγο ἀμπέλι.


Ὅπως ἀναφέρει στὶς ἀποκαλύψεις του ὁ ἐν λόγω πρώην ἀξιωματικός τῆς τουρκικῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας, ἀπὸ τὸ 2002 ἔχει ὀργανωθεῖ ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ κερδοφόρους κλάδους τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας καὶ αὐτὸς ἦταν ἡ προώθηση τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἀπέφερε μεγάλα οἰκονομικὰ ὀφέλη ὄχι μόνο γιὰ τὴν Jitem, ἀλλὰ γενικότερα γιὰ τὴν τουρκικὴ οἰκονομία. Ἀπὸ τὸ 2005 δὲ καὶ μετά, ἡ ἐπιχείρηση ὀργανώθηκε ἀκόμα καλύτερα καὶ ὅπως ὁμολόγησε, (καὶ ἐδῶ εἶναι τὸ καταπληκτικό), ἦταν ἐν γνώση καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Ἐρντογᾶν. Ἀπὸ τότε ἔχουν χαραχτεῖ συγκεκριμένοι μυστικοὶ ὁδικοὶ διάδρομοι ἀπὸ τοὺς ὁποίους περνοῦν τὰ κομβόι τῶν λαθρομεταναστῶν ποὺ κατὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες προωθοῦνται πρὸς τὰ δυτικὰ μὲ τελικὸ προορισμὸ τὸν «παράδεισο» Ἑλλάδα. Στὸ ἴδιο ἀποκαλυπτικὸ ἄρθρο διατυπώνονται καὶ οἱ συνηθισμένες κατηγορίες κατὰ τῆς Ἑλλάδας ὅτι διατηρεῖ στρατόπεδα τρομοκρατῶν ποὺ ἐκπαιδεύονται γιὰ νὰ περάσουν στὴν Τουρκία, (ἀντίστροφη κατεύθυνση ἀπὸ αὐτὴ τὴν λαθρομεταναστῶν), γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν σαμποτὰζ σὲ τουρκικὸ ἔδαφος. Πονηρὴ ἐξίσωση τῆς ὀργανωμένης ἐδῶ καὶ χρόνια τουρκικῆς ἐπιχείρησης μεταφορᾶς τῶν λαθρομεταναστῶν, ἀλλοίωσης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας καὶ διὰ τῆς βίας ἐξισλαμισμοῦ τῆς ὀρθόδοξης Ἑλλάδας.


Ἀλήθεια μετὰ καὶ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀποκαλύψεις κόλαφος ὑπάρχουν ἀκόμα ἀμφιβολίες γιὰ τὸ ποιοὶ ὀργανωμένα καὶ βάσει σχεδίων μεταφέρουν τοὺς ἑκατοντάδες χιλιάδες φανατικοὺς μουσουλμάνους στὴν χώρα μας; Ξέραμε ὅπως ἡ τουρκικὴ μαφία βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὴν προώθηση τῶν λαθρομεταναστῶν, τώρα ἀποκαλύπτεται, (γιὰ ὅσους δὲν τὸ εἶχαν ἀκόμα μυριστεῖ), πὼς ἀκόμα καὶ οἱ τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες βρίσκονται πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά. Καὶ ἐμεῖς ἀκόμα θὰ ψηφίζουμε ὅλους ἐκείνους τοὺς τουρκολάγνους δημάρχους καὶ τοὺς ραγιάδες πολιτικοὺς ποὺ ὀνειρεύονται μία Ἑλλάδα γεμάτη μυτεροὺς μιναρέδες καὶ μπότες γερμανικὲς;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου