Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Απόφαση για την οικονομική κρίση...

Απόφαση 333/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής:

«Η οικονομική κρίση, δεν είναι δυνατόν να μετακυλύεται μόνο στους δανειολήπτες , οι δε τράπεζες να παραμένουν αλώβητες και να δύνανται, αφ' ενός μεν να εκπλειστηριάζουν τα κατασχεθέντα ακίνητα σε τιμές πολύ κατώτερες των πραγματικών, αφ' ετέρου δε να εξακολουθούν να απαιτούν από τους δανειολήπτες ολόκληρο το κεφάλαιο, καθώς και τους τόκους και τα έξοδα, κατάσχοντας, πολλές φορές, και άλλα στοιχεία της περιουσίας τους»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου